Mang thai và sinh nở

Thảo luận về bác sĩ ủng hộ sinh thường sau mổ tại link sau đây

https://www.facebook.com/halambaTon...

Chi phí đi sinh tại các Bệnh viện tham khảo tại link sau đây

https://www.facebook.com/photo.php?...

Hệ hô hấp và tiêu hóa của con nhận được lợi khuẩn khi được sinh thường như thế nào?

https://www.facebook.com/havantrucl...

Tài liệu Hiệp hội Sản phụ khoa Hoàng gia Anh (10/2015)

http://hosrem.org.vn/public/fronten...

  • Tỷ lệ thành công của sinh ngả âm đạo sau mổ lấy thai là 72%-75%
  • Gây tê ngoài màng cứng ko chống chỉ định trong sinh qua ngả âm đạo sau mổ lấy thai, nhưng việc thai phụ cần nhiều thuốc giảm đau sau chuyển dạ cần được lưu ý về nguy cơ vỡ tử cung tiềm ẩn

Album các kiến thức cần thiết về mang thai và sinh nở:

https://www.youtube.com/watch?v=BopvfDznpVY

https://www.facebook.com/havantrucl...

Exclusive Content!! http://www.patreon.com/psychetruth

Best Positions for Child Birth, How to Move & Position for Pain Free Labor | Relate Center Austin

http://www.RelateCenter.com

Relate Center provides relationship and sexual health counseling in Austin, Texas. Part 1 of this Series: Child Birth Tips, How To Avoid Labor Pain for Pregnant Women | Relate Center Austin

http://www.youtube.com/watch?v=YFlV-n...

Related Videos:

Full Body Pregnancy Massage Techniques: Back Spa Massage Part 1 http://www.youtube.com/watch?v=mvTjNP...

Full Body Pregnancy Massage Techniques: Chest & Shoulders Spa Massage http://www.youtube.com/watch?v=XKA3Hp...

Breastfeeding Facts, Breast Milk Benefits, Nutrition Natalie http://www.youtube.com/watch?v=PsqMlc...

Why Breastfeed? Breast Milk Feeding Benefits, Nutrition http://www.youtube.com/watch?v=5xkLxb...

Breastfeeding Benefits for Mom & Baby, Why Nursing is Best, Psychetruth Health, Happiness & Nutrition http://www.youtube.com/watch?v=Q9DtuG...

Pregnant Woman Chiropractic Adjustment Demonstration by Austin Chiropractor Care http://www.youtube.com/watch?v=aa68Gx...

This video was produced by Psychetruth http://www.psychetruth.net http://www.psychetruth.blogspot.com http://www.youtube.com/psychetruth http://www.facebook.com/psychetruth http://www.twitter.com/psychetruth http://www.myspace.com/psychtruth

http://www.perinatology.com/calcula...

 

Các cách giảm đau khi chuyển dạ: https://www.facebook.com/photo.php?...

Bầu bì: https://www.facebook.com/halambaTon...

Khám thai: https://www.facebook.com/halambaTon...

Kế hoạch sinh: https://www.facebook.com/halambaTon...

Fussy hours https://www.facebook.com/halambaTony/posts/1821216561486190

https://m.facebook.com/story.php?st...

Nhỏ nhỏ có võ cần khi đi sinh https://www.facebook.com/photo.php?...

Share :

Viết bình luận