Tupperware Hà Lâm - Memberkit Slim Beauty Kèm Lọc Chặn

Thương hiệu: Tupperware

Giá 340.000₫

Gồm có 2 bình:

1. Bình Slim Line 2L

Giá: 325.000/bình

Dung tích: 2L

2/ Bình Stor N Pour

Giá: 140.000/bình

Dung tích: 650ml