Tupperware Hà Lâm - Bộ hộp trữ đông Freezermate (7 hộp)

Thương hiệu: Tupperware

Giá 1.420.000₫

Dung tích và kích thước: 

- Medium Freezermate 2.3L: 2.3L/ 21.5 x 16 x 11.5cm – giá bán lẻ 330.000 VNĐ/hộp (1)

- Pocket Freezermate 820ml: 820ml/ 14.2 x 9.2 x 12.3cm - giá bán lẻ 234.000 VNĐ/hộp (4)

- Mini Freezermate 290ml: 290ml/ 11.1 x 7.3 x 7.7cm – giá bán lẻ 176.000 VNĐ/hộp (2)