Tupperware Hà Lâm - Bộ hộp trữ mát Stak N Stor Gen II 4 hộp

Thương hiệu: Tupperware

Giá 1.180.000₫

Bộ hộp trữ mát Stak N Stor (4 hộp) gồm:

Dung tích / Kích thước:

- Hộp Medium Stak N Stor: 1.3L / 27.5 x 13.6 x 6.8cm (2)

- Hộp Large Stak N Stor: 2.2L /27.5 x 13.6 x 9.7cm

- Hộp Jumbo Stak N Stor: 3.1L /27.5 x 13.6 x 12.8cm