Tupperware Hà Lâm - Lõi lọc Nano

Thương hiệu:

Giá 4.350.000₫

Lõi lọc Nano Nature Pleated

 Lõi lọc được thiết kế để đảm bảo lọc 5.000 lít (1.325 gallon) nước hoặc vận hành trong vòng 01 năm, tùy điều kiện nào tới trước